חברת ס.יהודה השקעות ופיננסים בע"מ מעניקה שירותי ליווי פיננסי ומימון לחברות ועוסקים
 
• ניכיון צ'קים מסחריים
• הלוואות כנגד בטוחות               
• ליווי עסקי ללקוחות מיוחדים
• מימון מלא נגד צ'קים מסחריים, ללא המרווחיםהמקובלים בבנקים
אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.